فوق لیسانستاریخ و تمدن ملل اسلامی- دانشگاه تهران (دانشکده الهیات)

فارغ التحصیل فیلمسازی-مرکز آموزش فیلمسازی (وزارت ارشاد، باغ فردوس تهران)

    معاون کانون فرهنگی و تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان قاینات

    معاون مرکز پیش دانشگاهی موضوع ابلاغ 15872/680  7/7/79 رییس وقت اداره آموزش و پرورش قاینات

    سرگروه سینما و نمایش، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از سال 1388 تا 1396. موضوع ابلاغ نخست 128624/220/601  1/7/88  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی حدود 7 سال و سرگروه تاریخ اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد دو سال

    داور مسابقات فرهنگی هنری(داور تئاتر) موضوع ابلاغ 30520/46  3/2/1380  و ابلاغ 39256/44  5/11/77 رییس وقت اداره آموزش و پرورش قاینات

    داور بخش فیلم جشنواره خوارزمی ابلاغ نخست 4/555/1  9/4/92 از طرف اداره کل آپ خراسان رضوی تا کنون حدود 5 دوره

     سه دوره مدرس دوره­های ضمن خدمت آموزش و پرورش تا کنون(در حوزه هنرهای نمایش و سینما و نیز رشته تاریخ)

شماره تماس:
ایمیل: hr.arbi@gmail.com

تاریخ نمایشگاه ها

گالری آثار هنری استاد