رزومه

شروع فعالیت هنری در دبیرستان تئاتر: دادوبیداد 20 ماهی بچه ها وسگها ماهی سیاه کوچولو

1356- منتخب برتر مسابقات هنری ( خط دکوراتیو) دبیرستانهای مازندران شرکت دراردوی هنری رامسر

1364- شروع کار در حوزه خوشنویسی طراحی و چاپ

1364- دریافت گواهینامه ممتاز در خطوط نستعلیق شکسته نستعلیق و کتابت

شاگرد شادروان استاد مصطفی مهدیزاده

1367- مدیرمسئول دفتر طراحی و خدمات چاپ نقشیران

1371- گرافیست، مدیرهنری و چاپ وتبلیغات گروه گرافیک آوا

1372 تا 1383 گرافیست ، مدیرهنری وصاحب امتیاز کانون آگهی وتبلیغات آسا گرافیک

1377- عضوهیئت موسس و هیئت مدیره کمیته استانی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران -مشهد

1381- گرافیست و مدیرتبلیغات گروه گرافیک وتبلیغات مثلث سبز

1388- مدیرمسئول وصاحب امتیاز آموزشگاه نقاشی خط خادمی

1393- مدیرمسئول وصاحب امتیازنگارخانه الف

1394- عضو شورای انجمن خوشنویسان ایران مشهد

1396- مسئول امور فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان – مشهد

 1370- نگارخانه میرک مشهد

1372- نگارخانه سیران مشهد

1376-نگارخانه میرک مشهد

1385- نگارخانه سروش مشهد

1385- نگارخانه رضوان مشهد

1386- نگارخانه شمس تهران

1386- نگارخانه سروش مشهد

1387- نگارخانه سروش مشهد

1387- هتل پردیسان – مشهد

1388- خانه هنرمندان مشهد

1388- نگارخانه میرک مشهد

1390- نگارخانه آرتین – مشهد

 1365- اولین کنگره انجمن خوشنویسان ایران رامسر

1366- دومین کنگره انجمن خوشنویسان ایران ساری

1372- گالیران مشهد

1375- نگارخانه زاهدی مشهد

1376- انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تهران

1387- نگارخانه میرک مشهد

1388- نگارخانه پارسه مشهد

1388- موسسه فرهنگی هنری صبا تهران

1389- گالری ماه تهران

1390- گالری ماه تهران

1395 گالری رادین مشهد

1396- نگارخانه اشراق مشهد

1396- نمایشگاه نقاشی بیاد استادقدیرصباغیان نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام- مشهد

1396- نمایشگاه همدم ( بنفع زلزله زدگان ) موسسه همدم مشهد

نگارخانه فردوسی مشهد  – 1397

1397- موزه بزرگ خراسان

1398- نگارخانه چارسوق – مشهد

 

موزه آستان قدس رضوی مشهد

سن خوزه آمریکا خانم شهرستانی

استکهلم سوئد خانم اوا روپوش

لندن انگلستان آقاوخانم فارسیان

لندن انگلستان عبدالمجید مجید فیاض

تاجیکستان دوشنبه کتابخانه ملی اوستا

استانبول ترکیه گالری ماک  

کتاب کتیبه نی اثارخوشنویسان معاصر مشهد 1395

کتاب نشانه ها مجموعه نشانه های اعضا انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران -1385

کتاب گرافیک ایران 1- انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 1380

کتاب نشانه گرافیک امروز ایران 1377

شماره تماس:
ایمیل: sdkhdm@gmail.com

تاریخ نمایشگاه ها

گالری آثار هنری استاد